Barsel ved ansaettelse

Husk at tænke på barsel i din ansættelseskontrakt, når du forhandler

Artiklen indeholder reklamelinks

Når du skal forhandle din første kontrakt, er du måske ikke helt der, hvor du tænker på at få børn. Måske er du egentlig bare glad nok for at få et arbejde, og så kigger du mest på at få en fornuftig løn. Alt andet er sekundært.

Det er en typisk måde at gå til en ansættelseskontrakt på, og det kan også være helt fint – det er en god ting for karrieren at få et arbejde og den erfaring, der følger med. Det kan bare være en god ide at være opmærksom på de andre forhold i kontrakten.

Barsel er en ting, man kan snakke med sin arbejdsgiver om, når man forhandler sin kontrakt. Hvis man er ansat i det offentlige, er der naturligvis ikke lige så meget plads at bevæge sig på i forhold til kontrakten, men her er betingelserne som regel også relativt gode. Særligt sammenlignet med andre lande.

I den private sektor er betingelserne dog anderledes. Her er det i højere grad op til den enkelte aftale mellem arbejdsgiver og -tager.

Du kan få mere, end loven sikrer

Der er et minimum lagt ind i lovgivningen, som sikrer, at man har noget tid med sin lille nyfødte. For moderen er der 4 ugers graviditetsorlov inden fødslen, og der er 2 ugers barselsorlov – de to uger skal man holde.

Så er der mulighed for mere barselsorlov, og der er også forældreorlov med barselsdagpenge, som man kan tage. HK har lavet en rigtig fin oversigt over de grundlæggende muligheder og rettigheder for barsel, som man kan bruge for et hurtigt overblik.

I det private skal man som nævnt selv forhandle bedre vilkår i sin ansættelseskontrakt. Hvis man er i tvivl om noget på sin kontrakt, kan det være en god ide at konferere med en advokat med viden om ansættelsesret.

Advokaten kan både være en hjælp i forhold til, om kontrakten lever op til de krav, der er, men han eller hun kan også fortælle, hvordan man i forvejen er dækket ind. Eksempelvis ville en advokat fortælle om de basale rettigheder og sandsynligvis spørge ind til, om man kunne tænke sig noget bestemt i forhold til barsel.

Er du med i en overenskomst?

Barsel overenskomst

Hvis man er med i en overenskomst, er der lidt nogle andre ting på spil. Overenskomster er aftaler mellem arbejdsgiverforeninger og fagforeninger, og derfor giver det rigtig god mening at være med i en fagforening.

Det er ikke et krav, at en arbejdsgiver er med på sådan en overenskomst, men det giver på sin vis mere ro og klarhed over spillereglerne for både arbejdsgivere og arbejdstagere. Der er fælles fodslag i forhold til, hvad man kan, og hvad man må.

Er man dækket ind af en overenskomst, har man typisk bedre vilkår, end de grundlæggende vilkår for barsel, der ligger i loven.

Derfor er der typisk ikke lige så stort behov for at få en advokat ind over kontrakter, som ligger inde under overenskomster, men der kan være noget at hente, hvis man ønsker at få det undersøgt. Nogle gange kan man forhandle tillæg af den ene eller den anden art, og der kan være andre ting på spil.